Қонунгузорӣ

Қонунгузорӣ

Њукумати Тољикистон Конвенсияњои СБМ – и ба мењнати кўдак дахлдошта, инчунин як ќатор њуљљатњои њуќуќии байналмилалиро ба тасвиб расонда, уњдадорї гирифтааст, ки оид ба барњам додани мењнати кўдак дар сатњи миллї чорањои зарурї, аз љумла чорањои лозимаи ќонунгузорї ва сиёсиро биандешад ва амалї созад. Конвенсияњо, санадњои њуќуќии байналмилалї, ки Љумњурии Тољикистон ба тасвиб расонидааст ва василањои ќонунгузории миллї дар зер оварда шудаанд.
Агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ

к. А.Навои, 5/1 734026,

Душанбе, Тоҷикистон

Тел.: (+992 37) 236-89-92

Факс: (+992 37) 236-22-41

e-mail: sector.clms@yandex.ru