Таҷрибаи ба даст омада

Хукумат

Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон, Шуъбаи њифзи иљтимої, шуѓл
ва муњољират
Комиссия оид ба њуќуќи инсон дар назди Њукумати Тољикистон
Маркази тадќиќоти стратегии назди Президенти Љумњурии Тољикистон
Комиссияи байниидорї оид ба пешгирии хариду фурўши одамон
Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон
Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии ЉТ
Вазорати маориф ва илми ЉТ
Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии ЉТ
Вазорати адлияи ЉТ

Шарикони иҷтимоӣ

Федератсияи иттифоќњои касабаи мустаќили Љумњурии Тољикистон
Иттињоди корфармоёни Тољикистон

Созмонхои ҷамъиятӣ

«Мадина»
«Аврора»
«Љавонони асри 21»
«Љавонон ва тамаддун»
«Гурезањо, кўдакон ва шањрвандони осебпазир»
«Даст ба Даст»
«Само»
«Хонаи љавонон»
Маркази љумњуриявї оид ба њуќуќи инсон ва љомеаи шањрвандї
Ассотсиатсияи миллии соњибкории хурду миёна
Созмони љамъиятии «Насли наврас»
Ассотсиатсияи миллии SIYB
Маркази дастгирии барномањои маърифатї «Набз»
Маркази иттилоотї ва машваратї оид ба масоили мењнат
Бюро оид ба њуќуќи инсон
Марказ оид ба њуќуќи кўдак


Агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ

к. А.Навои, 5/1 734026,

Душанбе, Тоҷикистон

Тел.: (+992 37) 236-89-92

Факс: (+992 37) 236-22-41

e-mail: sector.clms@yandex.ru